Commissie luistert naar slachtoffers van geweld

14 slachtoffers doen hun verhaal bij commissie historisch geweld

De erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik ontving van november 2014 tot oktober 2015 in totaal negentien aanvragen. Twee aanvragen waren niet ontvankelijk, bij drie aanvragen kwam er geen verder gevolg, doordat de aanvragers zich bedachten en zich niet klaar voelden om een gesprek met de commissie te voeren. In totaal werden dus 14 slachtoffers van historisch misbruik gezien door de erkennings- en bemiddelingscommissie.

In totaal werden in het voorbije jaar veertien slachtoffers van historisch geweld gezien door de erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch geweld. De commissie is nog werkzaam tot eind dit jaar. Tegen begin maart zal een rapport met beleidsaanbevelingen worden overhandigd aan Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen.

Het misbruik speelde zich af tussen de jaren 1940 en 1980. In de meeste dossiers gaat het over psychisch geweld, fysiek geweld en verwaarlozing, in vier dossiers over seksueel geweld. De feiten gebeurden meestal in jeugdhulpvoorzieningen (acht dossiers gaan over hetzelfde weeshuis), maar ook school met internaat en een ziekenhuiscontext werden genoemd. Voor de meeste slachtoffers volstond een erkenningsgesprek met de commissieleden. Er gingen ook vier gesprekken door met de huidige leidinggevenden van de organisaties waar het geweld plaatsvond. In één dossier ging de commissie het gesprek aan met een genoemde dader.

Het aanbod - variërend van erkennings- of bemiddelingsgesprek, warme toeleiding naar CAW of CGG of lotgenotencontacten - is meestal toereikend, stelt de commissie. Sommige slachtoffers hebben nog andere vragen (een reünie organiseren, specifieke therapie, informatie, ...) waaraan de commissie zoveel mogelijk probeert tegemoet te komen. Sinds januari 2015 zijn in Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen lotgenoten van historisch misbruik samengekomen onder begeleiding van een professionele coach.

Wie vragen heeft over geweld recent of in het verleden kan terecht op www.1712.be

(bron: Belga)