Technisch talent toont engagement

"Daar moet toch iets op te vinden zijn?"

Zorgorganisaties die zich deze vraag stellen, kunnen een project indienen bij Cera Award. Studenten uit technisch-wetenschappelijke richtingen buigen zich dan tijdens hun stage of masterproef over het technologische probleem en zoeken een oplossing. En daar wordt zowel de zorgorganisatie als de student beter van.

Cera Award bestaat al vijftien jaar. Ruim tien jaar geleden sloegen Cera en RVO-Society de handen in elkaar voor dit project. RVO-Society werd opgericht ter nagedachtenis van professor Roger Van Overstraeten, de stichter van Imec, het grootste onafhankelijke Europese onderzoekscentrum voor nanotechnologie. RVO-Society heeft als missie kinderen en jongeren warm te maken voor technologie. Kristien Rombouts, projectcoördinator van Cera Award, doet er alles aan om die missie waar te maken. “Het duurt heel lang voor je als kind of jongere in contact komt met techniek, zeker als je een aso-richting volgt in het middelbaar. Sterke leerlingen blijven lang op hun honger zitten als ze interesse hebben in technologie en techniek. Wij proberen hen enthousiast te maken voor wetenschap en technologie. Dat doen we omdat technologie maatschappelijk relevant is.

“Wij maken jongeren warm voor technologie omdat technologie maatschappelijk relevant is.”

Denk maar aan de klimaatopwarming of de vergrijzing van onze maatschappij. Bij elke grote uitdaging kijkt men naar technologie om antwoorden te vinden.” De missie van Cera Award luidt: in cocreatie nieuwe technologische toepassingen creëren voor een duurzamere en inclusievere samenleving. Rombouts: “Dat vat het goed samen. Twee keer per jaar doen we een oproep aan de social profit: welke technologische noden en vragen zijn er binnen je organisatie waarvoor je zelf geen oplossingen vindt? Als zo’n project spoort met onze missie en voldoende innovatief is, dan zoeken we samen met universiteiten en hogescholen studenten uit technisch-wetenschappelijke richtingen die tijdens hun stage of masterproef een van die vragen beantwoorden. Cera Award is dus een project dat vraaggedreven is, gebaseerd op reële noden uit de social profit. Dat vind ik echt een troef. Vaak wordt technologie gepusht, terwijl er niemand echt op die innovatie zat te wachten. Bij Cera Award gaan we uit van reële noden uit de sociale sector.”

Technisch, creatief en communicatief groeien

Voor ze aan de slag gaan, moeten de studenten in dialoog gaan met eindgebruikers. “Ze moeten voeling krijgen met de sociale sector waarvoor ze aan het werk gaan”, vindt Rombouts. “Wij zijn ervan overtuigd dat je door die interactie betere producten krijgt. Het is natuurlijk niet evident om als technisch georiënteerde student in gesprek te gaan met, bijvoorbeeld, mensen met dementie. De social profit en de technische wereld spreken een andere taal. Dat vraagt aanpassingen aan beide kanten. De studenten moeten ook erg creatief zijn, want vaak hebben ze maar een klein budget ter beschikking. Wie de jury er nadien van kan overtuigen dat hij zowel technisch, creatief, communicatief als sociaal gegroeid is, krijgt een Cera Award. Volgens ons is dat toch een troef op hun cv.” Wie vennoot is van de coöperatie Cera kan als lid van een Regionale Adviesraad de projecten van Cera Award mee beoordelen. Rombouts is zelf ook vennoot sinds een paar jaren. “Je kunt als vennoot eigenlijk niet anders dan Cera Award steunen”, vindt ze. “Cera bleef zelfs in volle bankencrisis middelen investeren in maatschappelijke projecten. Omdat ik die absoluut waardevol vind, wil ik er graag een deel van mijn spaargeld in investeren.”

http://www.cera-award.be

Dien jouw project in voor 10 augustus: http://www.cera-award.be/nieuws/nieuwe-oproep-voor-projectidee%C3%ABn

 

Foto's
Bob Van Mol