kinderen & jongeren

Buitenschoolse kinderopvang

21.12.2015

De Vlaamse regering heeft de grote lijnen voor de hervorming van de buitenschoolse kinderopvang klaar. In dat nieuwe beleid zullen de lokale besturen een grotere rol krijgen. De financiering zal ook niet langer verlopen via de voorzieningen, maar via de gemeentebesturen.

Dat staat in een conceptnota van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen die is goedgekeurd door de Vlaamse regering. Minister Vandeurzen heeft al langer plannen om de buitenschoolse opvang in Vlaanderen bij te sturen. Er zijn in Vlaanderen grote verschillen in de vrijetijdsmogelijkheden en de manier waarop kinderen worden opgevangen buiten de schooltijd en tijdens schoolvakanties. Vraag en aanbod verschillen ook van gemeente tot gemeente.

Na een uitgebreide aanloop- en overlegperiode is er nu een conceptnota klaar met de grote lijnen voor het toekomstig beleid.  Ten eerste moet de opvang ook toegankelijk zijn voor kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen.

Ten tweede moet de opvang zo georganiseerd zijn dat ouders het kunnen combineren met hun professioneel leven en vrije tijd. En ten derde is het de bedoeling de verschillende vormen van opvangs- en vrijetijdsmogelijkheden beter op elkaar af te stemmen.

In de toekomst zullen de verschillende betrokken actoren (gaande van opvanginitiatieven tot scholen of sportorganisaties) ook meer moeten samenwerken om het aanbod op elkaar af te stemmen. De gemeenten krijgen daarbij een sleutelrol.

De financiering verschuift ook van de voorzieningen zelf naar de gemeentebesturen. Die gemeentebesturen zullen de regie krijgen over de lokale samenwerkingsverbanden. "De timing en modaliteiten van deze overgang worden in nauw overleg met de betrokken actoren uitgezet", luidt het wel. De conceptnota wordt nu ter bespreking aan het Vlaams Parlement voorgelegd.

(bron: Belga)