Brussels expertisecentrum palliatieve zorg

Iedereen in Brussel met een ernstige ongeneeslijke aandoening kan voortaan voor informatie en opvang terecht in br.e.l., dat staat voor Brusselse expertise levenseinde.

Br.e.l. is ontstaan vanuit het Vlaamse Expertisecentrum 'Waardig Levenseinde', w.e.m.m.e.l., dat nu zijn ervaring groepeert en toepast op de Brusselse grootstedelijke context. De hoofdstad kent een sterk groeiende achtergestelde patiëntenpopulatie met een verscheiden culturele achtergrond, zoals aan de kanaalzone en in Molenbeek, waar het centrum zal gevestigd zijn.

Meer dan de helft van de chronisch zieke Brusselaars sterft nog altijd in een ziekenhuis, terwijl een meerderheid verkiest thuis te sterven. Bovendien sterven steeds meer Brusselaars zonder mantelzorg en sociaal netwerk (huisarts, thuiszorg, vrijwilligers). "We hebben al heel wat ervaring met patiënten van niet-Belgische origine", vertelt VUB-professor Wim Distelmans. "Palliatieve zorg en zeker euthanasie zijn nog taboe voor de moslimbevolking. Toch proberen we dit aan te bieden met respect voor hun waarden. Op die manier kan er een samenwerking groeien, zodat ook zij niet nodeloos moeten afzien, want daar komt het op neer."

(bron: Belga)