Bewegen op verwijzing

Via de huisarts mensen met een verhoogd gezondheidsrisico laten bewegen

Het project ‘Bewegen op verwijzing’ (BOV) promoot een gezonde leefstijl door mensen met beïnvloedbare verhoogde gezondheidsrisico’s en een inactieve leefstijl duurzaam aan het bewegen te krijgen. Dat geeft voordelen op fysiek, mentaal en sociaal vlak.

Bewegen op verwijzing werkt volgens een vast principe: de huisarts verwijst zijn patiënten die aan de voorwaarden voldoen door naar een BOV-coach. De BOV-coach stelt dan samen met de deelnemer een beweegplan op maat op. De drempel wordt zo laag mogelijk gehouden. Daarom sluit het beweegplan maximaal aan op de interesses en mogelijkheden van de persoon in kwestie.

Het kan gaan van laagdrempelige beweegactiviteiten die in te passen zijn in de dagelijkse gewoonten (zoals met de fiets naar het werk) tot lokale sportinitiatieven. Eens het beweegplan opgemaakt is, speelt de BOV-coach een belangrijke rol in het motiveren van de deelnemers. Het is de bedoeling dat de deelnemer na verloop van tijd dit zelfstandig verderzet.

In navolging van goede praktijkvoorbeelden uit het buitenland, draait BOV reeds enkele jaren proef in Leuven. Met succes, zoals blijkt uit de resultaten van de afgelopen jaren. Mensen die door een inactieve leefstijl een verhoogd gezondheidsrisico lopen geraken niet alleen in beweging dankzij de BOV coaching, ze blíjven ook in beweging. Tevens is het een methodiek die de zwaksten in onze maatschappij vlot bereikt. Uit het pilootproject bleek dat liefst 37% van de deelnemers uit maatschappelijk kwetsbare groepen komen. 

Het BOV project gaat van start voor 5 jaar, met een totaalbudget van 4.544.000 euro.