gezondheid

Bedrijfscoaches stimuleren de gezonde keuze op werkvloer

Gezondheidsconferentie
19.12.2016

De Vlaamse Regering gaat bedrijfscoaches uitsturen om vooral bij kleine en middelgrote ondernemingen acties op te zetten die de gezondheid van de werknemers moeten bevorderen. "De bedrijfscoaches zullen tijdens de werkuren de Vlamingen stimuleren om te kiezen voor het gezonde alternatief", zegt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Jo Vandeurzen. Voor de uitvoering van het project wordt tot en met 2019 een bedrag van 2,8 miljoen euro uitgetrokken.

"Gezondheid is een zaak van vele beleidsdomeinen", zegt Vandeurzen. "De werkvloer is voor vele volwassenen de setting waar het meeste tijd wordt doorgebracht. De bedrijfscoaches stimuleren tijdens de werkuren de Vlamingen om te kiezen voor het gezonde alternatief". Het preventieve gezondheidsbeleid focust op gezonde voeding, sedentair gedrag en beweging, tabak, alcohol en geestelijke gezondheid.

De bedrijfscoach moet inspelen op de prioriteiten van het preventieve gezondheidsbeleid van het bedrijf en rekening houden met de specificiteit van de onderneming of de sector, stelt de minister in een persbericht. "De nood aan het aanbieden van coaching is het hoogst bij kleine organisaties. Op dit moment zijn daar het minste acties in het kader van gezondheidspromotie en ziektepreventie. In samenspraak met de sociale partners kunnen we de middelen prioriteren. Kleine en middelgrote organisaties maken dus in de eerste plaats kans op middelen om een bedrijfscoach aan te werven."

De bedrijfscoaches zijn een onderdeel van de maatregelen die zaterdag op de Gezondheidsconferentie Preventie in Gent werden voorgesteld. "In 2025 leeft de Vlaming gezonder door gezond te eten, zittend gedrag te mijden, voldoende te bewegen, gezonder met alcohol om te gaan en tabak en drugs af te zweren. Dat is voor alle beleidsdomeinen de overkoepelende gezondheidsdoelstelling die op de Gezondheidsconferentie werd vastgelegd", zegt het agentschap Zorg & Gezondheid. "Het aantal rokers neemt af, jongeren drinken minder alcohol en meer volwassenen houden zich aan de richtlijn die in onze doelstelling is opgenomen. Bij cannabis zien we een gemengd beeld: volwassenen blowen minder, maar bij jongeren neemt het laatstejaarsgebruik toe. Ook bingedrinken blijft een aandachtspunt", zo bleek uit de Gezondheidsconferentie.

"De Vlaming drinkt wel voldoende water, maar laat een daling optekenen van de inname van melkproducten en calciumverrijkte sojaproducten. Minder goed nieuws is dat het percentage volwassenen met een gezond gewicht daalde en ondanks de ambitie om borstvoeding te bevorderen, stagneerde het percentage moeders dat hiermee startte." Vandeurzen wil in de loop van de komende maanden indicatoren bepalen om de gezondheidsdoelstellingen op te volgen.

Er komen onder meer acties om kinderen en jongeren van voor het scherm te halen. "Het aantal adolescenten en volwassenen dat de aanbeveling haalde voor fysieke activiteit steeg en het aantal Vlamingen met een sedentaire leefstijl daalde. Toch blijft de schermtijd bij jongens en meisjes stijgen.

De partnerorganisatie VIGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie) zal verschillende methodieken ontwikkelen die (on)rechtstreeks inzetten op het verminderen van het sedentair gedrag, in het bijzonder het verminderen van de schermtijd", stelt het strategisch plan van de Gezondheidsconferentie Preventie. Ook rond thema's zoals gokken, gamen, psychoactieve medicatie, eetstoornissen en ondervoeding bij ouderen zullen acties worden opgezet of blijven er acties lopen. In 2021 komt er een tussentijdse evaluatie van de gezondheidsdoelstellingen.

https://www.zorg-en-gezondheid.be/gezondheidsconferentie2016

(Belga)