Allemaal digitaal

Duurzame e-inclusie

Met het Radicaal Digitaal-programma (gelanceerd in 2015) stelt de Vlaamse overheid de digitalisering van alle publieke diensten tegen 2020 voorop. Maar de uitdagingen zijn groot. Dit boek geeft een overzicht van een aantal sterke e-inclusiepraktijken in Vlaanderen.

>> Ilse Mariën en Sara Van Damme, Allemaal digitaal? 7 bouwblokken voor een duurzaam e-inclusiebeleid, Politeia, 2016, 236 p., € 29. ISBN 9782509028648.