kinderen & jongeren

Alcohol- en drugpreventie door peer support

Jongeren helpen elkaar gezonde keuzes maken
12.07.2016

Om een versnelling hoger te schakelen in de preventie van alcohol en drugs trekt de Vlaamse regering 373.000 euro uit voor ‘peer support’ voor 2016 en 2017. Met deze som gaat de VAD aan de slag met het initiatief Safe ‘n Sound. Met dit initiatief worden ‘peers’, dat zijn vrijwilligers uit de leefwereld van de jongeren, gerekruteerd en opgeleid zodat ze kunnen worden ingezet in het uitgaansleven om jongvolwassen te informeren en te ondersteunen in het maken van gezonde keuzes met betrekking tot middelengebruik.

Uit de laatste leerlingenbevraging van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) bleek dat het alcoholgebruik bij jongeren onder de 16 jaar sterk daalde. Ook de eerste sigaret wordt op steeds latere leeftijd opgestoken. Positieve signalen, maar die moeten ook worden doorgetrokken bij 16+’ers. Onder andere door uitgaande jongeren te informeren over alcohol en drugs via ‘peers’. Maar ook door te investeren in vroegdetectie en –interventie. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van welzijn, volksgezondheid en gezin bezocht de peers-vrijwilligers op het Forest-Festival in Hechtel-Eksel.

Dit project is een verderzetting en uitbreiding van de eerdere fusie van de projecten Vitalsounds en Breakline in West-Vlaanderen, delen van Oost-Vlaanderen en Antwerpen. De resultaten van dit project maken een nieuwe structuur noodzakelijk, en maken het mogelijk om, onder coördinatie van VAD, uit te breiden naar de rest van Vlaanderen. Safe ‘n Sound zal ook een website en sociale media onderhouden waarin jongeren gemotiveerd worden rond veilig en gezond uitgaan. 

Jo Vandeurzen, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Jongeren pikken boodschappen best op van leeftijdsgenoten en mensen uit hun onmiddellijke leefomgeving. Daarom hebben we het project uitgebreid over heel Vlaanderen zodat VAD vrijwilligers kan opleiden die jongeren helpen om op een verantwoorde manier uit te gaan en hen bewust te maken van de risico’s van middelenmisbruik tijdens het uitgaan. Mijn appreciatie voor de jongeren die zich vrijwillig inzetten om hun leeftijdsgenoten te informeren en te sensibiliseren.”

Het Vlaamse uitgaansonderzoek geeft weer dat jongeren steeds meer maatregelen nemen om gezondheidsproblemen tijdens het uitgaan te voorkomen (dit gaat om zaken als afspraken maken met vrienden, niet rijden onder invloed, af en toe afkoelen, uitgerust zijn, …). Toch zijn er nog een klein aantal personen die zeggen dat ze niets doen om gezondheidsschade te voorkomen.

De doelgroep die met Safe ’n Sound bereikt wordt, zijn net deze mensen die aangeven minder maatregelen te nemen, maar ook deze mensen waarbij zelfrapportage van druggebruik hoger ligt dan gemiddeld.

 
Enkele cijfers over Safe ‘n Sound 2015
  • 5 mensen actief op het terrein, 70 opgeleide vrijwilligers
  • Aanwezig op 32 events / 42 eventdagen
  • Vooral techno, house, dance
  • Ongeveer 1000 gesprekken gevoerd (971 om precies te zijn)
  • Verdeling van o 8000 folders (toppers: XTC, Ketamine, Speed, Cannabis) o 5000 sets oordoppen o 3000 condooms
  • Bezoekers van de infostand zijn gemiddeld 22 jaar, en hebben meer dan gemiddeld ervaring met druggebruik.
  • Informatie over drugs en veilig uitgaan halen ze vooral bij vrienden (52%) en op internet (37%)
  • Ze beoordelen de informatie die ze krijgen als interessant en betrouwbaar.