welzijn & zorg

Inclusief volwassenenonderwijs

De Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s) staan voor de uitdaging om ook mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden en hen aan een job te helpen. Bij die doelgroep behoren ook mensen met een verstandelijke beperking. Hun motivatie om (begeleid) werk te vinden is vaak groot, maar er zijn nog veel drempels die het moeilijk maken om een CVO-opleiding te starten.

Twee CVO’s (HIK in Geel en KISP in Gent) lieten zes volwassenen met een verstandelijke beperking inclusief een opleiding volgen. De ervaringen van de twee CVO’s werden gebundeld in een draaiboek voor andere opleidingen die meer inclusief willen werken. Van het creëren van een draagvlak voor inclusie tot tips om de al aanwezige 'inclusieve' competenties van docenten in kaart te brengen. Het draaiboek toont de stappen om een inclusief traject tot een goed einde te brengen. 

Dat draaiboek met alle tips & tricks werd onlangs voorgesteld. Ook Frans was daarbij van de partij. Frans is 'begeleid werker' bij de politie in Geel. Hij onderhoudt er onder andere de fietsen. Tot vorig jaar bleef dat beperkt tot het poetsen van de fietsen. Ondertussen volgde hij de opleiding fietshersteller en kan hij al kleine herstellingen uitvoeren. Frans heeft de smaak te pakken en is aan een vervolgopleiding begonnen. Hij droomt ervan om in een fietsenwinkel te gaan werken.
 

Fietshersteller, kok, zorgkundige…

Frans was niet de enige, die een inclusieve opleiding volgde. Ze waren met zes en ze kozen voor verschillende opleidingen: koken, sanitair, zorgkundige en fietshersteller. Tijdens de eerste lesweken was er telkens een ondersteuner vanuit het 'CVO Inclusief'-project aanwezig. De ondersteuner maakte de inclusieve cursist mee wegwijs in de les en gaf tips aan docenten en soms ook aan de andere mensen die de opleiding volgden. 
 
Na een paar weken werd alleen nog ondersteuning gegeven waar dat nodig was en meestal vanop afstand. Al snel bleek dat de docenten en andere cursisten mensen zoals Frans spontaan hielpen. De docenten gaven wel aan dat de ondersteuning bij de opstart van de lessen en later bij de voorbereiding en begeleiding van de stage zeker nodig was. De meeste cursisten slaagden voor de eerste module. Wie niet slaagde kreeg bij zijn attest een supplement met een overzicht van de competenties die wel en niet behaald werden. Aan de hand daarvan weet een werkgever wat hij van de werknemer / begeleid werker kan verwachten. 
 

Draaiboek voor een inclusief volwassenenonderwijs

De ervaringen van de twee CVO’s werden gebundeld in een draaiboek voor andere opleidingen die meer inclusief willen werken. Dat begint bij het creëren van een draagvlak voor inclusie en geeft tips om de al aanwezige inclusieve competenties van docenten in kaart te brengen. Het draaiboek toont de stappen die kunnen gezet worden om een inclusief traject tot een goed einde te brengen, van de voorbereiding tot de attestering van de behaalde competenties. De tools die ontwikkeld werden kunnen ook ingezet worden voor andere cursisten, die een duwtje in de rug kunnen gebruiken om de stap naar het volwassenenonderwijs te zetten. Het draaiboek steekt ook niet onder stoelen of banken dat een inclusief CVO extra middelen vraagt. 

CVO Inclusief

CVO Inclusief is een ESF-project dat uitgevoerd werd door een consortium van acht partners:
CVO HIK in Geel en CVO KISP in Gent
Pasform uit Mechelen en Konekt uit Gent, vormingsorganisaties voor personen met een verstandelijke beperking
Dienstverleningscentrum De Triangel in Lievegem en Begeleid Werken Zuiderkempen in Geel-Oosterlo
BuSO Oosterlo, scholen van het MPI Oosterlo in Geel 
Thomas More-hogeschool in Geel en de onderzoeksgroep Mobilab & Care van de hogeschool als projectleider.