99

Interculturele zorg (april-mei 2011)

Weliswaar publiceert een dossier over interculturele zorg. De bevolking verkleurt. De Vlaamse zorgsector maakt zich op voor de opvang van allochtone senioren en kent een toestroom van werknemers van vreemde origine. Hoe werken Jef en Ahmed samen in de jeugdbijstand? Hoe knoopt Anne een gesprek aan met Marzena? En waarom wil Hoessein niet naar een woon- en zorgcentrum? Interculturele zorg zoekt naar nieuwe antwoorden op klassieke zorgvragen in een snel veranderende samenleving.
 

Tien jaar Vlaamse zorgverzekering
De Vlaamse zorgverzekering kreeg van bij haar ontstaan kritiek te verduren over haar nut. Uit recent onderzoek blijkt dat ze wel degelijk werkt voor wie ze moet dienen. Prof. Pacolet: 'Het is een eenvoudig administratief systeem dat met geringe kosten duizenden langdurige zorggebruikers uit de bestaansonzekerheid tilt.'

Wie werkt er nog in 2020?
Deel 2 in de reeks over de toekomst van de zorg: hoe moet het verder met Vlaanderen in 2020? De vergrijzing verandert de manier waarop we zorg, welzijn en gezondheid beleven en organiseren. De komende jaren worden cruciaal. Mede om dit in goede banen te leiden bedacht de Europese Commissie Europa 2020, een strategisch plan voor slimme, duurzame en inclusieve groei. In het kielzog van Europa sleutelt de Vlaamse Gemeenschap aan een Vlaams Hervormingsprogramma Europa 2020. Weliswaar neemt die toekomst onder de loep. In deze aflevering heeft econoom Brieuc Van Damme (Itinera Institute) het over de arbeidsmarkt.