80 000 euro voor blended hulp

Projectoproep: doordacht combineren van online en face-to-face

In 2016 lanceerde Flanders' Care een eerste oproep 'Incentives onlinehulp voor welzijn en gezondheid' met als thema kinderen en jongeren. Nu wordt er vanuit de Vlaamse overheid via Flanders’ Care opnieuw 80.000 euro vrijgemaakt. Organisaties ontbreken vaak een extra startimpuls voor de aankoop (en implementatie) van een onlinehulpprogramma of –licentie, voor procesbegeleiding bij het implementeren van onlinehulp of voor ondersteuning om in samenwerking met andere partners een onlinetoepassing te ontwikkelen.

Het combineren van face-to-facecontacten met online communicatie kan het hulp- en zorgproces optimaliseren. Een rappel van gemaakte afspraken, het opvolgen van werkpunten, even checken of alles naar wens verloopt, lotgenotencontact, …

Via e-mail, beeldbellen, chat, forum, … kan de face-to-facebegeleiding tussendoor opgevolgd worden. Via een budgettool, een onlinedagboek of een andere ondersteunende tool kan de transfer tussen gesprekskamer en het dagelijks leven versterkt worden.

Het is een uitdaging om een online tool effectief in te zetten en volwaardig deel uit te laten maken van het hulpverleningstraject. via deze oproep wil de Vlaamse overheid de samenwerking tussen organisaties stimuleren bij het uitwerken van een onlinehulpaanbod, het realiseren van nieuw onlinehulpaanbod bevorderen en ruimte creëren voor de ontwikkeling van een visie op het onlinehulpaanbod, met aandacht voor het implementatieproces op korte en langere termijn en met oog voor de inbreng van de eindgebruikers.

De incentive bestaat uit twee luiken: een financiële ondersteuning (max. 16.000 euro per project) en een begeleidingsaanbod. Het intersectoraal aanspreekpunt onlinehulp voor welzijns- en gezondheidsorganisaties, Knooppunt-Online, staat in voor de begeleiding van de projecten.

De uiterste datum van indienen is 10 oktober 2017 om 12 uur 's middags. Enkel Vlaamse welzijns- en zorgorganisaties kunnen een aanvraag indienen. Indienen gebeurt elektronisch via onderstaand formulier.

https://www.flanderscare.be/