Laatste Nieuws

Het foert-effect

Geschreven door Nico Krols | Foto Stephan Vanfleteren op 18 december 2014 in de categorieën Weliswaar, Beleid en Armoede

We zitten in economisch zwaar weer. Het was te voorspellen dat de crisis ook ons vroeg of laat zou inhalen, en niet alleen een ver buitenland in Zuid-Europa. Onze relatief stabiele armoedecijfers geven aan dat ons sociale zekerheidssysteem, verguisd en benijd in de vier windstreken, heeft gewerkt en werkt. Maar het systeem staat onder druk. De zoveelste besparingsronde, deze keer met fikse maatschappelijke commotie, komt niet uit de lucht vallen. lees meer

Het verzekerde voor het onzekere

Geschreven door Marjorie Blomme | Foto's Bob Van Mol op 18 december 2014 in de categorie Beleid

Onzekerheid. Niet weten waar je recht op hebt. Je verzekeringsmakelaar die de druk opdrijft om een minnelijke schikking te aanvaarden. Veel slachtoffers van een verkeersongeval hebben een negatieve ervaring met hun verzekeraar. Er bestaat sinds 2011 een gedragscode voor verzekeraars waarin zij beloven op een menselijke manier om te gaan met de slachtoffers en hen proactief te informeren. Alleen is die gedragscode vrijwel onbekend en wordt ze in de praktijk nauwelijks toegepast. lees meer

Hoe artsen en patiënten gedeelde besluiten nemen

Geschreven door Stefanie Van den Broeck op 18 december 2014 in de categorie Gezondheidszorg

Op 21 november organiseerde LUCAS (KU Leuven) de studiedag 'Samen Kiezen' over gedeelde besluitvorming tussen artsen en patiënten. De Amerikaanse professor Glyn Elwyn had het er over het belang van de mening van patiënten. Weliswaar sprak met hem. lees meer

Op weg naar een betere geestelijke gezondheidszorg

Geschreven door Stefanie Van den Broeck | Foto Jan Locus op 18 december 2014 in de categorie Geestelijke gezondheid

Hoe herstelgericht is onze geestelijke gezondheidszorg? Onderzoekers van LUCAS (KU Leuven) vroegen het aan de patiënten zelf, in het kader van een grootschalig interuniversitair onderzoek. Professor Chantal Van Audenhove, coördinator van LUCAS, geeft tekst en uitleg. lees meer

Samen spelen om sterker te worden

Geschreven door Marjorie Blomme op 18 december 2014 in de categorieën Armoede, Gezin en Kinderen en jongeren

Samen spelen, samen spreken: het is de slogan van De Eerste Stappen, een project waarbij kansarme moeders in Borgerhout terecht kunnen voor preventieve gezinsondersteuning. Tijd maken voor je kind zorgt voor een hechtere band, maakt het sterker en vergemakkelijkt de overgang naar de kleuterschool. lees meer

Woont de nieuwe man in het rusthuis?

Geschreven door Liesbeth Van Braeckel op 18 december 2014 in de categorieën Wetenschap en onderzoek en Ouderen

Op een paar details na is het goed gesteld met de levenskwaliteit van de bewoners van de woonzorgcentra in Oost- en West- Vlaanderen. Dat blijkt uit onderzoek van de Arteveldehogeschool in Gent. Voor de 'minderheden' kan het nog beter. De nieuwe man behoort tot die categorie. 143 bewoners uit 40 woonzorgcentra werden voor het onderzoek ondervraagd. lees meer

Familieleden van Syriëstrijders: tussen strijd en verwijt

Geschreven door Liesbeth Van Braeckel op 18 december 2014 in de categorie Weliswaar

Waar vinden ouders en naasten van Syriëstrijders steun wanneer ze geconfronteerd worden met een vertrek? Drie zussen en één echtgenote van Syriëstrijders deelden hun ervaringen en bezorgdheden met Amina Bouzakoura, die haar bachelorproef aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen over dit onderwerp maakte. lees meer

Kunnen symptomen van ADHD verminderen zonder medicatie?

Geschreven door Liesbeth Van Braeckel op 18 december 2014 in de categorieën Kinderen en jongeren en Wetenschap en onderzoek

Kunnen symptomen van ADHD verminderen zonder medicatie? Op die vraag zocht Nele Van Buggenhout het antwoord in haar bachelorproef aan het HIG. Ze onderzocht de case van een gezin waarvan de vader de diagnose ADHD kreeg en de zoon vermoedelijk dezelfde stoornis heeft. Het gezin kiest er echter voor geen medicatie te gebruiken. lees meer

Het eigen kind in het pleeggezin

Geschreven door Liesbeth Van Braeckel op 18 december 2014 in de categorieën Wetenschap en onderzoek, Kinderen en jongeren en Gezin

Pleegzorg focust op het pleegkind. Voor pleegouders is het echter ook belangrijk te weten hoe hun eigen kinderen de pleegzorg beleven en welke impact dit
heeft op hun ontwikkeling. Voor haar bachelorproef aan het HIG sprak Sanne Keppens met een aantal 'eigen kinderen' uit pleeggezinnen. lees meer

Op zoek naar Marokkaanse pleeggezinnen

Geschreven door Liesbeth Van Braeckel op 18 december 2014 in de categorieën Integratie en Kinderen en jongeren

Steeds meer Marokkaanse kinderen komen in de pleegzorg terecht. De aandacht voor deze groep groeit. Dunya, een project van Opvang vzw, probeert Marokkaanse pleeggezinnen te werven, maar stuit daarbij op obstakels. Nora Qarmoudi lijst in haar bachelorproef aan het HIG een aantal mogelijkheden op om deze obstakels te overwinnen. lees meer

Mama is opgebrand

Geschreven door Liesbeth Van Braeckel op 18 december 2014 in de categorieën Wetenschap en onderzoek en Geestelijke gezondheid

Karen (schuilnaam) kreeg als werkende moeder te horen dat ze een burn-out had. Voor haar bachelorproef onderzocht Vibe Steyaert aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen de case van Karen. lees meer

Als je genderidentiteit niet overeenkomt met je biologisch geslacht

Geschreven door Liesbeth Van Braeckel op 18 december 2014 in de categorie Wetenschap en onderzoek

"Is het een jongen of een meisje?" De eerste vraag na de geboorte van een kind is steeds dezelfde. Soms is het niet zo eenduidig en voelt iemand zich vrouw, terwijl hij geboren is als man. Sarah werd geboren als Pieter, maar maakt nu plannen om ook biologisch en administratief vrouw te worden. lees meer

Als wonen een zorg is

Geschreven door Nico Krols op 18 december 2014 in de categorie Wetenschap en onderzoek

Waar moet je heen als je lange tijd in een instelling of in de gevangenis hebt gezeten? Niet iedereen heeft een eigen thuis. En als je er al een hebt, dan is het lang niet zeker dat het nog lukt om er te blijven. Dat blijkt uit wat vele hulpverleners en hun cliënten zeggen. Hun bekommernissen zijn nu gebundeld in een onderzoek en een boek. Weliswaar sprak met de auteurs. lees meer

Meer nieuws

Blijf op de hoogte via RSS

rss logoAbonneer je op onze rss-feed en blijf zo automatisch op de hoogte van nieuwe berichten.
Wat is RSS? Lees onze mini handleiding over RSS.