Laatste Nieuws

Ad vertelt (12): op de paardenmolen

Geschreven door A. Soens op 23 juli 2015 in de categorieën Weliswaar en Handicap

Ad Goos heeft jarenlang als orthoagoog in de zorgsector gewerkt. Hij doet niets liever dan verhalen vertellen. Voor Weliswaar maakt hij je deelgenoot van zijn beste herinneringen aan zijn werk in een voorziening voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. lees meer

Vraaggestuurde ondersteuning voor personen met een handicap

Geschreven door A. Soens op 22 juli 2015 in de categorieën Weliswaar en Handicap

De Vlaamse regering heeft vorige vrijdag bijkomende stappen gezet in de realisatie van de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap. Die persoonsvolgende financiering moet de ondersteuning van personen met een handicap vraaggestuurd maken. lees meer

Voorbereiding op een leven na de gevangenis

Geschreven door A. Soens op 22 juli 2015 in de categorie Weliswaar

Met een strategisch plan, dat op de ministerraad van vrijdag 17 juli 2015 werd aangenomen, wordt het decreet betreffende de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden uitgebreid. Het strategisch plan inzake hulp- en dienstverlening voor gedetineerden legt de doelstellingen en actiepunten voor de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden vast voor de volgende 5 jaar. lees meer

Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang

Geschreven door A. Soens op 17 juli 2015 in de categorieën Weliswaar en Kinderopvang

De Vlaamse Regering stelt in 2015 nieuwe middelen ter beschikking voor subsidies voor kinderopvang van baby's en peuters. lees meer

Selah Sue, Jo Vandeurzen en koningin Mathilde geven startschot Te Gek-Tour de France

Geschreven door Liesbeth Van Braeckel op 15 juli 2015 in de categorieën Kinderen en jongeren en Geestelijke gezondheid

Gisteren werd het startschot gegeven van de vijfde Tour de France van Te Gek!? Zes jongeren met psychische problemen, hun begeleiders en een aantal bekende koppen zullen de komende dagen enkele gemene Franse cols beklimmen per fiets en zo het taboe op depressie bij jongeren doorbreken. Bij de start werden de alvast aangemoedigd door minister Jo Vandeurzen, koningin Mathilde en Selah Sue, die meter is van het project. lees meer

Meerderheidspartijen vragen bijsturing bijzondere jeugdhulp

Geschreven door A. Soens op 09 juli 2015 in de categorieën Weliswaar en Jeugdhulp

De Vlaamse meerderheidspartijen vragen bijsturing van het decreet integrale jeugdhulp. Het decreet is ingevoerd op 1 maart 2014, maar volgens de meerderheidspartijen moet onder meer het preventieve luik aangescherpt worden, het aanbod worden versterkt, de toegang tot hulpverlening vereenvoudigd worden en een partnerschap met de politie aangegaan worden. lees meer

Ad vertelt (11): 'Ik geef je mijn spieren', 'jij krijgt mijn hart'

Geschreven door A. Soens op 07 juli 2015 in de categorieën Weliswaar en Handicap

Ad Goos heeft jarenlang als orthoagoog in de zorgsector gewerkt. Hij doet niets liever dan verhalen vertellen. Voor Weliswaar maakt hij je deelgenoot van zijn beste herinneringen aan zijn werk in een voorziening voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. lees meer

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019

Geschreven door A. Soens op 03 juli 2015 in de categorieën Weliswaar en Armoede

De Vlaamse Regering heeft het nieuwe armoedeplan voor de periode 2015 - 2019 goedgekeurd. "De Vlaamse Regering wil het mogelijk maken dat mensen zelfredzaam kunnen worden en ingaan tegen mechanismen die armoede veroorzaken en in stand houden." (Vapa 2015-2019) lees meer

Onderzoek: is thuishospitalisatie werkbaar in België?

Geschreven door A. Soens op 03 juli 2015 in de categorieën Weliswaar en Wetenschap en onderzoek

Het Federale kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) kiest bij thuishospitalisatie voor een gemengd model van samenwerking tussen ziekenhuizen en eerstelijnszorg. Voorts wil het KCE dat er eerst enkele proefprojecten worden opgezet om voor-en nadelen van systemen uit te testen. Dat is te verkiezen boven het op grote schaal invoeren van een of ander model.  lees meer

Tele-Onthaal merkt gevolgen van vergrijzing en gezinsverdunning

Geschreven door A. Soens op 02 juli 2015 in de categorie Weliswaar

Tele-Onthaal ziet de gevolgen van een aantal maatschappelijke evoluties, zoals vergrijzing en gezinsverdunning, terugkeren in de onderwerpen van gesprekken. "De helft van de bellers is ouder dan vijftig jaar en twee op de drie bellers woont alleen", verduidelijkt coördinator Jennifer Pots van de Federatie van Tele-Onthaaldiensten in Vlaanderen. lees meer

Cijfers: Kwaliteit van leven in woonzorgcentra

Geschreven door A. Soens op 01 juli 2015 in de categorie Weliswaar

Bewoners van woonzorgcentra zijn in grote mate tevreden over de levenskwaliteit in het rusthuis waar ze wonen. Ze zijn vooral tevreden over het respect voor hun privacy, hun veiligheid en het respect waarmee ze behandeld worden. Een stuk minder tevreden is men over een aantal 'sociale' aspecten, met name over de band met het personeel en de persoonlijke omgang met de medebewoners. Dat blijkt uit een bevraging van bijna 7.000 rusthuisbewoners in 250 rusthuizen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. lees meer

Hittealarm: extra aandacht voor wie zorg nodig heeft

Geschreven door Liesbeth Van Braeckel op 30 juni 2015 in de categorieën Preventie, Ouderen, Kinderen en jongeren en Gezondheidszorg

Mooie dagen in het verschiet, maar de zomer heeft ook een schaduwzijde. De voorspelde temperaturen voor de komende dagen lopen hoog op. Omdat de hitte aanleiding kan geven tot huiduitslag, uitdroging, hittekrampen, uitputting en zelfs een hitteslag geeft Zorg en Gezondheid daarom een aantal adviezen: drink voldoende, zoek koelere ruimtes op en vermijd grote lichamelijk inspanningen tussen 11u en 22u. Bij baby's, kleine kinderen, ouderen en chronisch zieken moet men extra alert zijn. lees meer

(Kans)armoede bij jonge kinderen

Geschreven door Liesbeth Van Braeckel op 27 juni 2015 in de categorieën Armoede, Beleid, Kinderen en jongeren en Kinderopvang

De kansarmoede-index (die meer omvat dan inkomensarmoede) bedraagt 11,38% in 2014 en blijft daarmee eerder stabiel ten opzichte van 2013 (11,19%). Dit betekent dat iets meer dan 11% van de kinderen wordt geboren in een kansarm gezin (index geeft het gemiddelde weer van de voorbije 3 jaar). lees meer

Meer nieuws

Blijf op de hoogte via RSS

rss logoAbonneer je op onze rss-feed en blijf zo automatisch op de hoogte van nieuwe berichten.
Wat is RSS? Lees onze mini handleiding over RSS.