Laatste Nieuws

Ad vertelt (10): 'of ik van kaas hou'

Geschreven door A. Soens op 27 mei 2015 in de categorie Weliswaar

Ad Goos heeft jarenlang als orthoagoog in de zorgsector gewerkt. Hij doet niets liever dan verhalen vertellen. Voor Weliswaar maakt hij je deelgenoot van zijn beste herinneringen aan zijn werk in een voorziening voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. lees meer

Recordaantal jongeren klopte aan voor crisisjeugdhulp

Geschreven door A. Soens op 26 mei 2015 in de categorie Weliswaar

De crisismeldpunten in de jeugdhulpsector hebben 5.456 aanmeldingen geregistreerd in 2014. Een record en een verdubbeling tegenover 2012 (2.752 aanmeldingen). In veel gevallen blijft de hulpverlening bij een gesprek. In bijna 700 gevallen kregen de jongeren te horen dat er geen aanbod (bv. bed) beschikbaar was. Dat blijkt uit cijfers van het agentschap Jongerenwelzijn en het antwoord op een parlementaire vraag aan de minister van Welzijn. lees meer

'Vrijwilliger' ontvangt Gouden Erepenning Vlaams Parlement

Geschreven door A. Soens op 20 mei 2015 in de categorieën Weliswaar en Vrijwilligerswerk

Chiro Brussel, de Nationale Boomgaardenstichting , het Centrum ter Preventie van Zelfdoding en de vzw Meters en Peters ontvangen op woensdag 20 mei 2015, uit handen van de voorzitter, Jan Peumans, de Gouden Erepenning 2014 van het Vlaams Parlement. Het thema dit jaar is vrijwilligerswerk. lees meer

Aantal mantelzorgers stijgt

Geschreven door A. Soens op 18 mei 2015 in de categorieën Weliswaar en Mantelzorg

Vlaanderen telde in 2014 142.471 mantelzorgers. Dat zijn er vijf procent meer dan in 2010. Zo blijkt uit cijfers uit het antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Het aantal zorgbehoevenden dat geholpen wordt door een mantelzorger is in dezelfde periode met bijna zeven procent gestegen, tot bijna 121.000 in 2014. Uit de cijfers blijkt nog dat vooral partners en (schoon)dochters de rol van mantelzorger op zich nemen. lees meer

Ad vertelt (9): Strontverhaal

Geschreven door A. Soens op 13 mei 2015 in de categorie Weliswaar

Ad Goos heeft jarenlang als orthoagoog in de zorgsector gewerkt. Hij doet niets liever dan verhalen vertellen. Voor Weliswaar maakt hij je deelgenoot van zijn beste herinneringen aan zijn werk in een voorziening voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. lees meer

Zorg en ondersteuning voor personen met een handicap: jaarcijfers 2014

Geschreven door A. Soens op 11 mei 2015 in de categorie Weliswaar

Uit cijfers van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) blijkt dat er jaar na jaar meer mensen met een handicap geholpen worden. Eind 2014 deden 4,6% meer personen beroep op ondersteuning van een VAPH-voorziening en het aantal mensen dat een Persoonlijke-Assistentiebudget (PAB) kreeg om hun eigen leven te organiseren, steeg met meer dan 13%. lees meer

Nooit eerder zoveel studenten verpleegkunde in Vlaanderen

Geschreven door Nico Krols | Foto Jan Locus op 09 mei 2015 in de categorieën Weliswaar en Beleid

Steeds meer jongeren kiezen voor toekomst in de zorgsector. Vlaanderen telde nooit meer studenten verpleegkunde dan vandaag. Omdat de vraag naar zorg zal blijven stijgen, moet de instroom de volgende jaren minstens even hoog zijn. Dat staat te lezen in het Actieplan 3.0. Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector. lees meer

Zorginspectie publiceert ziekenhuisverslagen

Geschreven door A. Soens op 07 mei 2015 in de categorie Weliswaar

In de loop van 2015 bezoekt Zorginspectie alle Vlaamse algemene ziekenhuizen. De verslagen van deze ziekenhuisinspecties zijn vanaf nu online te vinden op de website van Zorginspectie. Momenteel staan 18 verslagen van 14 ziekenhuizen online. Maandelijks zullen de verslagen van de recentste inspecties worden toegevoegd. De overheid maakt zo werk van meer transparantie en informeert over haar eigen werking en over vaststellingen tijdens inspecties. lees meer

Eindrapport expertenpanel gedwongen adopties

Geschreven door A. Soens op 04 mei 2015 in de categorie Weliswaar

Vandaag heeft het expertenpanel gedwongen adopties een eindrapport overgemaakt aan minister Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volkgezondheid en Gezin. De minister neemt de aanbevelingen ter harte. Hij zal werk maken van de oprichting van een afstammingscentrum. lees meer

Aantal vrijwilligers in de zorg stijgt

Geschreven door A. Soens op 04 mei 2015 in de categorieën Weliswaar en Vrijwilligerswerk

Het aantal vrijwilligers bij een erkende vrijwilligersorganisatie in de zorg is de afgelopen twee jaar gestegen met een kwart: van 17.370 vrijwilligers in 2012 tot 21.485 in 2014. . lees meer

Minder administratie voor personen met een beperking

Geschreven door A. Soens op 29 april 2015 in de categorieën Weliswaar en Handicap

De Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid, het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), hebben tijdens een conferentie enkele praktijkvoorbeelden voor van elektronische gegevensuitwisselingen die de automatische toekenning van sociale maatregelen aan personen met een beperking mogelijk moeten maken. lees meer

Woonzorgcentra krijgen er 8.413 nieuwe woongelegenheden bij

Geschreven door Nico Krols op 25 april 2015 in de categorieën Weliswaar, Ouderen en Beleid

Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 volledig bevoegd voor de residentiële ouderenzorg. Vandaag tellen de wooncentra 76.539 woongelegenheden. Vlaams welzijnsminister Jo Vandeurzen zorgt er nu voor dat er tegen eind 2018 8.413 nieuwe woongelegenheden kunnen bijkomen. "Nooit eerder werd op zo een korte tijdspanne het aantal woongelegenheden in de ouderenzorg met zo een grote capaciteit uitgebreid. Op die manier gaat Vlaanderen één van de grootste uitdagingen van deze tijd aan: de vergrijzing", zegt Vandeurzen. lees meer

Ad vertelt (8): Rita eet pap

Geschreven door A. Soens op 24 april 2015 in de categorie Weliswaar

Rita zit in een rolstoel en heeft maar een hobby. Zij doet niets liever dan eten. Op zich geen probleem, ware het niet dat de dokters op een dag beslissen dat Rita op dieet moet. Dan gebeurt er een vergissing in de keuken en krijgt Rita een bord vol chocoladepap als dessert. Kristel en de andere bewoners krijgen een appel en kijken wat teleurgesteld. Rita, die bekendstaat als vrouw met een 'sterk karakter' verbaast iedereen met haar reactie. lees meer

Meer nieuws

Blijf op de hoogte via RSS

rss logoAbonneer je op onze rss-feed en blijf zo automatisch op de hoogte van nieuwe berichten.
Wat is RSS? Lees onze mini handleiding over RSS.